Etiket: insan hakları

8 Mart Kadın Hakları Dolayısıyla

8 Mart Kadın Hakları Dolayısıyla

1. Miladi takvime göre 8 Mart ‘kadın hakları’ günü olarak ilan edilmiş, bu vesileyle insanlar kadın hakkı meselesini yüceltiyor, bu hakkı korumanın gereğini çeşitli etkinliklerle kutluyorlar. Bu hak kimden ve neden ‘söke söke’, ‘mücadele edilerek’ alındıysa, hep birlikte ‘ona’ karşı galibiyetin tadını çıkartıyorlar! Kadın hakları günü, tıpkı ‘Noel Günü-İnsan Hakları Günü-Emekçiler Günü-Sevgililer Günü-Anneler Günü-LGBTİ’ler Günü-Çevre …

+ Read More

Dünya Beşten Büyük Mü?

Dünya Beşten Büyük Mü?

1.Çağımızın uzun zamandır yaşanan gerçeği ve şimdilik alternatifsiz modeli olan ulus devletler kuruldukları zaman, uluslararası merkezler de kurulmuştu. Bu merkezler ulus devletlerin üstünde siyasi, hukuki ve askeri otorite olarak örgütlendiler. Uluslararası toplum, uluslararası hukuk dedikleri şey buydu. Dünün Cemiyet’i Akvam dedikleri ‘Milletler Cemiyeti’, bu günün ‘Birleşmiş Milletleri’ budur. Ulus devletler, daha evvelden mülkü siyaseten prenslere, …

+ Read More

Çağdaş Şartlarda Muhalefetin Niteliği, Ercümend Özkan’ın Siyasi Parti Girişimi   

Çağdaş Şartlarda Muhalefetin Niteliği, Ercümend Özkan’ın Siyasi Parti Girişimi   

1.Muhalefet Deyince İhtilaf kelimesi, geniş manasıyla toplumsal her hangi bir meselede uyuşmazlığı ifade eder. İnsan, yapısı, karakteri, fikriyatı, beklentisi vs nedeniyle farklı rey sahibi bir varlıktır. Bu yapısal sebep ve yetişme tarzıyla ilgili doğal bir özelliktir. İnsan topluluğundan bahsedilince ihtilaf kaçınılmazdır. Toplumsal hayatın varlığı ve devamı gereği bu özellikteki insanların bir arada yaşaması için şahıslar …

+ Read More

Kur'an Niye Nazil Oldu?

Kur'an Niye Nazil Oldu?

1.Kur’an en temelde, sadece kendisi ezeli ve ebedi olan, ortağı, dengi, yardımcıları, ana babası ve evlatları olmayan bir Allah inancını tazelemek, kendinden başka ilah ve rab olmadığını doğru muhteva ve biçimiyle yeniden hatırlatmak için nazil oldu. Dünya hayatının kendisi ve insanların burada yapıp ettikleri her şeyin bu inanç ve ahiretle bağlantısı olduğunu bildirdi. İnsanlara ne …

+ Read More

Evrensel Bir Yalan: İnsan Hakları  

Evrensel Bir Yalan: İnsan Hakları  

1.Bu dünyada çoğu “insan” önce fare olduklarına, biyolojik olarak ilk evrimleştiklerinde maymuna, sonra da insana dönüştüklerine inanır. Bunlar ilkel yapıdan mükemmelliğe doğru her evrimleşmede biyolojik olarak geliştiler, akıl, düşünce, duygu, iletişim ve fikir üretmek gibi bazı melekelere sahip oldular. Biyolojik evrimleşme şimdilik böylece tamamlanmış oldu. Sosyolojik olarak evrimleşme aşamaları üretme, uzmanlık, örgütlenme gibi toplumsal süreçte …

+ Read More