Etiket: İktisat

İki Seçeneğe Sıkıştırılan "İslam"

İki Seçeneğe Sıkıştırılan "İslam"

1.Son iki yüzyıldan bu yana, öyle ya da böyle İslami şeri fıkıh nizamına dayalı olarak yaşanan toplumsal ve siyasal yaşamı ve düzeni terk edip, seküler hukuka dayalı modern toplumsal modeli ve siyaseti benimseyerek rotasını Batılılaşmaya çeviren Müslüman ülkeler, ne kendisi kalabildi ne Batılılaşabildi. O gün bu gündür hiç birinde istikrar sağlanamadı; hepsi, yönetimi eline geçirmiş …

+ Read More

Her Şey Aslına Rücu eder

Her Şey Aslına Rücu eder

  Çağdaş bir oryantaliste göre, tarihte kendi ideolojik temelinde kurulmuş krallık, monarşi, cumhuriyet şeklindeki hükümet, devlet ve imparatorluklar, bir kez yıkılıp çöktükten sonra, bir daha geriye dönmedi. Onların yerine hep daha farklıları ve başkaları kuruldu.   Bu yargı tarihselcilik anlayışına dayalı, sürekli ileriye doğru değişimin kaçınılmazlığıyla ilgili bir yargı. Kısmen gerçeklik payı var. Fakat adamın …

+ Read More

Bütün-Parça İlişkisi -I-

Bütün-Parça İlişkisi -I-

Şüphesiz ki bir bütün, kendisini oluşturan onlarca, bazen yüzlerce parçalardan meydana gelir. Buna rağmen bütünü oluşturan parçalar yan yana getirilse, bir araya toplansa, onlar kendiliklerinden o bütünü şekillendiremez, oluşturamazlar. Bu nedenle bütünü teşkil eden parçaları bir araya getirip belirli bir sıralamayla, birbirini tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde başka bir şeye ihtiyaç vardır. Parçaların bu biçim ve …

+ Read More