Etiket: içtihat

Şeriat

Şeriat

1.Bu ülkede şeriat genel manada yanlış anlaşılan bir inanç ve uygulama biçimi olarak tanındı. Daha çok üç beş suç ve onların karşılığı fiziki cezadan müteşekkil bir din olarak bilindi. Özellikle sınırlı bir kaç suça karşılık fiziki olarak, vücuda uygulanan cazalarla ilgili bir kaç kanun dizisi olarak anlaşıldı. Bu eksik veya kasıtlı olanlar için küllü yanlış …

+ Read More

Kureyşli Olmak

Kureyşli Olmak

M.6. Yüzyıl Arabistan’ının Mekke şehrinde, kabileler topluluğu biçiminde yaşayan insanlara topluca “Kureyş” deniyordu. Kureyş, Esedoğulları, Haşimoğulları, Ümeyyeoğulları, Mahzumoğulları, Sehmoğulları gibi güçlü 13 Arap kabilesinin federasyon tarzı birleşmesinden oluşan bir “kavim” idi. Bu günkü deyimle “millet” ya da “ulus” tu. Onları ortaklaşa yaşadıkları beldede “birlik” kılan değer, “kan bağına dayalı” kabile değer sistemiydi. Toplumsal bazda yürüttükleri …

+ Read More