Etiket: icma

İcma-i Ümmet

İcma-i Ümmet

Ümmet; şeri hukuk sistemine göre bir araya gelip şekillenmiş, var oluşunu bu hukuk sistemini müdafaa ve muhafaza ile sağlamış, geleceğini de bu yolla teminat altına almış müminler toplumunu, İcma; bu toplumun dünya işleri olarak bilinen toplumsal bütün işlerini görme ve sorunlarını çözme ‘yöntemini/usulünü/çözüm yolunu’ ifade eder.. Tarihsel gerçeklikte ve referans dönemlerinde Müslüman millet dünyevi bütün …

+ Read More

Şeriat

Şeriat

1.Bu ülkede şeriat genel manada yanlış anlaşılan bir inanç ve uygulama biçimi olarak tanındı. Daha çok üç beş suç ve onların karşılığı fiziki cezadan müteşekkil bir din olarak bilindi. Özellikle sınırlı bir kaç suça karşılık fiziki olarak, vücuda uygulanan cazalarla ilgili bir kaç kanun dizisi olarak anlaşıldı. Bu eksik veya kasıtlı olanlar için küllü yanlış …

+ Read More

Kureyş'li Olmak

Kureyş'li Olmak

  M.6. Yüzyıl Arabistan’ının Mekke şehrinde, kabileler topluluğu biçiminde yaşayan insanlara topluca “Kureyş” deniyordu. Kureyş, Esedoğulları, Haşimoğulları, Ümeyyeoğulları, Mahzumoğulları, Sehmoğulları gibi güçlü 13 Arap kabilesinin federasyon tarzı birleşmesinden oluşan bir “kavim” idi. Bu günkü deyimle “millet” ya da “ulus” tu. Onları ortaklaşa yaşadıkları beldede “birlik” kılan değer, “kan bağına dayalı” kabile değer sistemiydi. Toplumsal bazda …

+ Read More

Ben-ü Sakife Toplantısı

Ben-ü Sakife Toplantısı

Son yıllarda Türkiye’deki siyer tartışmalarında ilginç detaylarla kafalar karışmaya, gruplaşmaya göre değişik sonuçlar üretilmeye başladı. Siyerlerde, tarihlerde, olaydan nice sonra oluşmaya başlamış mezhebi görüşlerde de olmayan enteresan detaylar konuşulmaya başladı. Belli ki yanlış telakkiye dayalı çağdaş din anlayışını meşrulaştırmak için referans oluşturulmak isteniyor. Malum din ve siyaset ilişkisi.   Ben-ü Sakife toplantısından bahsetmek istiyoruz. Hani …

+ Read More

Edille-i Şer'iyye Üzerine

Edille-i Şer'iyye Üzerine

Müslümanların sosyal ve toplumsal hayatlarını Müslümanca yaşamak ve hayatla ilgili sorunlarını Müslümanca çözmek için müracaat edecekleri referans kaynakları “Kuran, Sünnet, İcma” ve “Kıyas”tır. Hemen tüm mezheplerin ittifak ettikleri ve hemen tüm Müslümanların ezbere saydıkları Şer’i deliller bunlardır. Kuran, beşeriyet için, Allah’dan Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e gönderilen mesajların bütünü ve hak olarak korunan vahiylerin toplamından oluşan …

+ Read More