Etiket: faşizm

Faşizme El Salla

Faşizme El Salla

“İstisnayı kim belirliyorsa egemen olan da, hükmeden de, emreden de odur. Kuralı koyan da. Tanrı da. Çünkü istisna kuralı hatırlatır ve yaşatır.” Dünya, özgürlükler rejimi olarak yutturulan demokrasinin kendi içinden sıklıkla faşizmi çıkarttığını, bunun da istisna olduğunu duymaya, görmeye, yaşamaya şerbetlidir. Faşizmi istisna olarak gösterenler bu sayede ancak demokrasiyi yüceltebildiler.. Şu tespiti yapalım önce: Demokrasinin …

+ Read More

Devlet Denen

Devlet Denen

1: Kabaca 15. yüzyıldan önce devlet, bir aileye, bir soya yahut bir hanedana has, bunların hükümranlığı altındaki özel bir ‘mülktür.’ Mülkün sahipleri saraylarda ve kalelerde ikamet eder. Şahsi varlıklardır; somuttur, göz önündedir, bilinir, ellenip dokunulabilirlerdi. A: Bunlar hukuku kendi belirlediği için hukukun üstündedir. Dolayısıyla hüküm ve buyruk onundur. Ordu onun ordusudur, mahkemeler onun mahkemesidir, yönettikleri …

+ Read More

Geçmiş Ola

Geçmiş Ola

1: Her ekonomik kriz aynı zamanda toplumsal sınıflar arasında kurnazca servet transferi de demektir. Sınıf deyince liberal dünya düzeninde geçerli olan “emek-sermaye, beyaz-mavi yakalı, eğitimli-eğitimsiz, kentli-kasabalı’ kategorisi artık yok. Bunun yerine; 1980’lerde geçilen Neo-liberal dünya düzeni aşamasında geçerli, ‘milli gelirden pay alan gruplar’ kategorisi var. Bu kategori gelir düzeyine ve milli gelirden alınan paya göre …

+ Read More

Tarih ve Siyaset Tartışması -III-

Tarih ve Siyaset Tartışması -III-

Özgürlük Fikrimizce özgürlük dendiğinde gerçek özgürlük ile insanların bundan anladıklarının açıklığa kavuşması gerekmektedir. Özetle yaygın olarak sanıldığı gibi özgürlük ilk elde fikir, düşünce ve inançların üzerindeki baskıların kalkması, insanların serbestçe düşünüp düşündüklerini ifade etmesi ve örgütlenmesi ise böyle bir özgürlük kapitalizmde sadece vitrin malzemesidir. Şimdi söyleyeceklerimizi son beş yüz yıllık kötü dünya tarihine ve gelişmelere …

+ Read More