Etiket: evlilik öncesi çocuk

‘Erken Ya Da Geç Evlilik

‘Erken Ya Da Geç Evlilik

1: Dünyanın hemen her toplumunda tarihsel zaman ve sosyal şartların ürettiği, şartlara göre değişkenlik arz edebilen gelenekselleşmiş uygulamalar Roma Devlet yasalarına yahut Katolik olsun Protestan olsun Kilisenin buyruklarına Sultan Halifelerin örfi yasaları yahut İslam hukukunun şeri hükümlerine vs dayanırdı. Gelenekselleşen uygulamalar, dayandıkları seküler yasa yahut ilahi kurallara göre oluşmuş toplumsal yapı ve siyasal düzenin birer …

+ Read More