Etiket: Ercümend Özkan

Çağdaş Şartlarda Muhalefetin Niteliği, Ercümend Özkan’ın Siyasi Parti Girişimi   

Çağdaş Şartlarda Muhalefetin Niteliği, Ercümend Özkan’ın Siyasi Parti Girişimi   

1.Muhalefet Deyince İhtilaf kelimesi, geniş manasıyla toplumsal her hangi bir meselede uyuşmazlığı ifade eder. İnsan, yapısı, karakteri, fikriyatı, beklentisi vs nedeniyle farklı rey sahibi bir varlıktır. Bu yapısal sebep ve yetişme tarzıyla ilgili doğal bir özelliktir. İnsan topluluğundan bahsedilince ihtilaf kaçınılmazdır. Toplumsal hayatın varlığı ve devamı gereği bu özellikteki insanların bir arada yaşaması için şahıslar …

+ Read More

Ercümend Özkan Anısına

Ercümend Özkan Anısına

 1. “Denizler leşleri hep suyun üstünde tutarken incileri dipte saklar” deyişini eskilerden nakletti ‘Tarih-i Cihang-u Şa’ kitabında Cengizhan devrinin baş veziri Ata Melik Cuveyni. Deyişle, devlet yönetiminde karar merkezlerinde bulunan vazifelilerin niteliğine ve vasıflarına gönderme yapıyor, tecrübeli, bilge ve adil yöneticiler eliyle yönetildiğinde ahalisi mutlu, huzurlu, çalışkan, müreffeh ve sadık, bu sayede kendisi uzun süre …

+ Read More