Etiket: dünya sistemi

İki Seçeneğe Sıkıştırılan "İslam"

İki Seçeneğe Sıkıştırılan "İslam"

1.Son iki yüzyıldan bu yana, öyle ya da böyle İslami şeri fıkıh nizamına dayalı olarak yaşanan toplumsal ve siyasal yaşamı ve düzeni terk edip, seküler hukuka dayalı modern toplumsal modeli ve siyaseti benimseyerek rotasını Batılılaşmaya çeviren Müslüman ülkeler, ne kendisi kalabildi ne Batılılaşabildi. O gün bu gündür hiç birinde istikrar sağlanamadı; hepsi, yönetimi eline geçirmiş …

+ Read More

Dünya Beşten Büyük Mü?

Dünya Beşten Büyük Mü?

1.Çağımızın uzun zamandır yaşanan gerçeği ve şimdilik alternatifsiz modeli olan ulus devletler kuruldukları zaman, uluslararası merkezler de kurulmuştu. Bu merkezler ulus devletlerin üstünde siyasi, hukuki ve askeri otorite olarak örgütlendiler. Uluslararası toplum, uluslararası hukuk dedikleri şey buydu. Dünün Cemiyet’i Akvam dedikleri ‘Milletler Cemiyeti’, bu günün ‘Birleşmiş Milletleri’ budur. Ulus devletler, daha evvelden mülkü siyaseten prenslere, …

+ Read More

Ne Olacak Bu Memleketin hali!       

Ne Olacak Bu Memleketin hali!       

    NEREDEN GELİYORUZ Yüzyıldan başlayıp 18. Yüzyılda kurumlaşan, 19 yüzyılda yayılmacı politikalarla dünyayı istila eden, ülkeleri ve kaynakları soyup soğana çeviren sanayileşmiş Batı, teknik, askeri ve siyasi gücü, kapitalist ekonomik yapısı, demokratik siyasi ideolojisi, laik hukuk ve sivil toplum anlayışıyla dünyada hükümranlık sağladı, bilinenlerin dışında başka bir dünya düzeni kurdu.   İngiltere ile modelleşen …

+ Read More