Etiket: din

Din Devlet Birliği

Din Devlet Birliği

  Gazali: “Din temeldir, sultan da (yönetim) bekçi. Temeli olmayan yıkılır, bekçisi olmayansa elden gider.”   Din ne? Dünya işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini öğreten kurallar, dünya ve ahiret saadetini temin eden inanç ve tutum bütünlüğü.   İslami yönetim, nübüvvetin siyasi uzantısı, insanları dosdoğru yola götüren peygamberlerin toplumsal önderliğinin devamıdır.   Nesefi:”Müslümanlar, hükümleri/yargıları/kuralları yerine getirecek, cezaları …

+ Read More

Bütün-Parça İlişkisi -II-

Bütün-Parça İlişkisi -II-

İnsan aklı böyle çalışmaya başladığı andan itibaren tarihsel ve toplumsal bir kırılmanın yanında insani ve teknik alanda hatırı sayılır gelişmeler, her alanda büyük sıçramalar ve eskiyle kıyaslanmayacak kadar yenilikler oldu. Bu değişimler, iyi ve kötünün yani her şeyin açıklamasının ölçüsünü yeniledi. Küresel döneme değin belirleyici paradigmayı teşkil eden toplumsallık ölçütüyle toplum, vatandaşlık ortak paydasında emek-sermaye …

+ Read More

Din Hayal midir?

Din Hayal midir?

Bir nakilde Hz. Peygamber’in bir gün arkadaşlarıyla otururken şöyle söylediği belirtilir: “‘Bir zaman Sultan ile Kitab’ın ayrıştığını göreceksiniz. Sultan’dan yana olsanız ateşe gidersiniz. Kitap’tan yana olsanız, öldürüleceksiniz.’ ‘Öyle bir zamana erişirsek ne yapalım ey Allah’ın elçisi’ diye sordular. ‘Kitap’tan yana olun’ dedi. ‘O nasıl olacak’ dediler. ‘İsa’nın şahitlerinin yaptığını yapın’ dedi. ‘Onlar ne yaptılar ya …

+ Read More

Kimlerle Uğraşmalı?

Kimlerle Uğraşmalı?

Halkı, güdülen çoğunluğu, iradesiz kitleyi, oradan buradan duyduğunu ilim sanan cahilleri çok kaale almamalı. Bunlar güçten yanadır. Kudrete taparlar. Dönektirler. Çabuk satarlar. Çıkarları onlar için her şeydir. Liderlerinin peşinden giderler. O sebeple çoğunluğu oluştururlar ve muhafazakârdırlar. Peygamberlere karşı çıkanlar hakkındaki “Onların çoğu iman etmez”, “Çoğu nankördür”, “Çoğu müşriktir”, “Çoğu cahildir” gibi Kur’an ifadelerini bu bağlamda …

+ Read More

İcat Edilen "Din"

İcat Edilen "Din"

Zihinsel ve fikri ürünlerde olduğu kadar maddi eşya türünde de bir şey icat etmek zordur, konuyla ilgili geçmişi iyi bilmek ister, üzerinde sabırla çalışmak, zaman, dikkat, gayret, deneme yanılma ve sonucu bir kaç kez doğrulama gibi uğraş ister. En çok da özgünlük ister. Taklitçilik, kopyacılık, aktarmacılık ve intihal yollarından bir şey çıkmaz, icatçıya bağımlılık olur. …

+ Read More