Etiket: devlet

Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

Devlet Denen Kutsanıp Yüceltilirse

1: Her şeyi devlet ayarlı, gününü ve geleceğini aktüel politikaya ve politikacıya bağlayan bir ülkenin milleti, kendine has özellikler taşır; kamu sırtından beslenen iş adamı, işçisini satan sendika, sosyal yardıma bağlı ahali, kariyeri için bilim satan akademisyen ve aydın, çıkarını ilke edinmiş medya, sanatçı, sporcu ve meslek erbabı bu şartlarda, bu sayede gelişir. Bu tür …

+ Read More

Modern Devlet-Demokrasi Ve 1921 Türkiyesi

Modern Devlet-Demokrasi Ve 1921 Türkiyesi

1.Bir Gariptir Modern Devlet Modern devlet, yapısal olarak kurumsal ve soyut haliyle, kendini yönetenlerin dışında ve ötesinde kutsaldır, ezelidir. Yasa yapma iktidarı (yasama) ve uygulama gücünü (yürütme) tekeline aldı, hükümranlığın iki unsurunu da kendinde birleştirdi. Meşruiyeti, seçimlerle iradesini ortaya koyan halk çoğunluğunun onayına bağladı. Dolayısıyla yasama yetkisi tanrısal olmaktan çıkartıldı, dünyevileşti, insanileşti. Yani yasa yapma …

+ Read More

BİR MAYIS ÜZERİNE

BİR MAYIS ÜZERİNE

1. “Sahip olduğunuz servet bizden çaldıklarınızdır.”  Türkiye’de geçmiş yıllarda kutlanan 1 Mayıs emek/proleter/işçi bayramına katılan ‘enerji ve maden işçileri’ kortejinin taşıdığı pankart.  Modern dünyada ‘kapitalist serbest pazar’ ekonomisinin hükümran olduğu her ülkede durum hemen hemen aynı: Genelde toplam nüfusun %1’i, ülkedeki ulusal gelirin %83’üne, toplam servetin %50’den fazlasına sahip. Türkiye’de, 2017 yılı sonu itibarıyla bankalarda 1 …

+ Read More

Bir Şey Her Şey

Bir Şey Her Şey

1.İnsanlar arasından bazılarının bir gün ‘din gününün geleceğine’, ‘din günü sahibinin hesap soracağına’ inanmış olanlar, yaşadığı hayatı o güne göre düzenleyenlerdir. Bu gibiler kendisiyle, varlık alemiyle, insanlarla, devletle, Allah ile olan münasebetlerini din gününe göre ayarlamada titizlik gösterirler. Din gününe inanmış olmak, yaşadığı dünya hayatında yapıp edilen her işin nasıl yapıldığı ile ilgili hesabının o …

+ Read More

İslam'da 'Devlet' Var Mı?

İslam'da 'Devlet' Var Mı?

İslamcılar mı pusulayı şaşırdı bize mi öyle geldi pek anlayamadık gitti, niye mi, şu sıralar Kur’an’da şu var mı bu var mı sorusu pek moda oldu, tevir türlü müfessirler peydahladı, aklımız karıştı da ondan! “Devlet” kelamıda nasibini alanlardan oldu bu hengamede ve çokça dikkat çekmeye başladı. Devletin dini olmazdan tutun da, Kur’an’da böyle bir şey …

+ Read More