Etiket: çoğulculuk

Tekasür Toplumu

Tekasür Toplumu

Postyapısal yahut postmodern temelli değişim ve dönüşüm 1980’lerin başına tarihe girdi: Kendi bilgi biçimi, inşa ettiği düşünüş ve zihinsel yapısı, getirdiği doğru yanlış ölçüsüyle değerler sistemini yeniledi, insan modelini inşa etti, toplumunu oluşturdu. Yaratılışa, varlık alemine, varlıklar arası münasebetlere ve gelecek tasavvuruna dair eski izah, anlam ve mahiyete müdahale ettiği için dünyaya bakışı değiştirdi, tarih …

+ Read More

İbadet ve Özgürlük (İslam ve Sekülerizm) – II

İbadet ve Özgürlük (İslam ve Sekülerizm) – II

Sekülerizmin üç biçimi Yazı konusu ve çerçevesi dikkate alınarak sekülerliğin geçirdiği aşamalara kısaca temas edebiliriz. Aydınlanmadan bu yana tarihsel süreç olarak sekülerlik üç biçimiyle gelişmiş ve şekillenmiştir. İlk uygulama biçimi, Fransa’daki laisite uygulaması olan devlet kurumuyla dinin birbirinden ayrılmasıdır. Bu uygulamada devlet ve devlet kurumlarının işleyişinde din tamamen devre dışı bırakılmış, din bu işlerden bütünüyle …

+ Read More