Etiket: çadır

Ebu Leheb Ölmedi Ebu Cehil’in Çadırı Duruyor

Ebu Leheb Ölmedi Ebu Cehil’in Çadırı Duruyor

1: İki karekter, ticarette ve siyasette iki lider tipini temsil ediyor bunlar; servet (ekonomik güç) ve sayısal (askeri güç) bakımından üstünlüğe sahipler. Bu gücü ve üstünlüğü nasıl elde ettikleri, herkese eşit olmayan kurallarla nasıl koruyup sürdürdükleri, bu güçle nasıl hükümranlık ettikleri ne kadar önemliyse; bu güç ve üstünlüğü kendilerine sağlayan toplumsal ve siyasal düzeni korumak …

+ Read More

Ebu Cehil'in Çadırı

Ebu Cehil'in Çadırı

1.Ebu Cehil, Hz. Muhammed devrinde yaşamış, Kureyş toplumunda biriktirdiği servet ve ardına taktığı sayısal çokluğu sağladığı için şahsi liderliği ele geçirmiş birini temsil ediyor. Çağlar boyu kendisi gibi yönetimi şahsen temsil eden Nemrutlar, Firavunlar gibi birisi. Bu tipolojinin genel karakteristiği, duydukları halde Allah’ın sözlerini işitmemiş, Allah’a itaat etmemiş olmaları. Çadır, soy ve kan bağına dayalı …

+ Read More