Etiket: burjuva

Cumhuriyet Derken

Cumhuriyet Derken

1: Cumhuriyet, tarihsel zaman dilimlerinde, toplumsal şartların gelişmesiyle bağlantılı, sosyal değişim ve dönüşüm aşamaları gereği Müslüman milletin ortaya çıkarttığı bir ‘yönetim şekli’ olmadığı gibi, muhtevası, şekli ve bileşenleriyle Müslümanlara özel de değildir. Tarihin belli bir zaman diliminde (17-18. yüzyıl); belirli bir coğrafyada (Batı Avrupa); iktisadi gelişmelerin (sanayileşme) zorunlu olarak ortaya çıkarttığı değişim ve dönüşüm neticesinde oluşan ‘endüstriyel …

+ Read More

Türk Burjuvası

Türk Burjuvası

1: Kamu ihaleleriyle zenginleştiği, sadece kendi çıkarını ve kazancını ön planda tuttuğu, rant peşinde koşan bir rantiyeci olabildiği için, mevcuttan bağımsız ve özerk düşünmeyi, uzun vadeli hesap yapmayı, mesleğini ve geleceğini dolayısıyla ve doğal olarak, halkının ve ülkesinin çıkarlarını düşünemeyen, böyle düşünmeyi de öğrenememiş zenginler, olsa olsa iktidar zenginleri olurlar, dönemsel olarak parlayıp sönerler ama, …

+ Read More

Kel Alaka

Kel Alaka

1: Gemi Metaforu Bir gemidir tutturdu insanlar, gemi batıyor mudur nedir herkes aynı gemideyiz deyip duruyor. Ne batıran ne batırılan konuşulmuyor. İyi de gemi normal seyrediyorken nereyeydi rota, bu gemi nereye taşıyordu yolcuları, yolculukta mevki ayrımı da neydi öyle diye neden konuşulmuyor? 2: Geldi Çattı Devlet Müdahalesi Güya serbest pazar ekonomisi, güya kamunun piyasaya müdahale …

+ Read More

Çağdaş Şartlarda Muhalefetin Niteliği, Ercümend Özkan’ın Siyasi Parti Girişimi   

Çağdaş Şartlarda Muhalefetin Niteliği, Ercümend Özkan’ın Siyasi Parti Girişimi   

1.Muhalefet Deyince İhtilaf kelimesi, geniş manasıyla toplumsal her hangi bir meselede uyuşmazlığı ifade eder. İnsan, yapısı, karakteri, fikriyatı, beklentisi vs nedeniyle farklı rey sahibi bir varlıktır. Bu yapısal sebep ve yetişme tarzıyla ilgili doğal bir özelliktir. İnsan topluluğundan bahsedilince ihtilaf kaçınılmazdır. Toplumsal hayatın varlığı ve devamı gereği bu özellikteki insanların bir arada yaşaması için şahıslar …

+ Read More

Mustafa Koç'un Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle

Mustafa Koç'un Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle

  Bizim ülkede toplumsal ve siyasal alanı kurgulayan ve işleten demokrasi, anayasa, sözleşmeli toplum, parlamento, halk iradesi, iktidar, hükümet gibi en temel kurumlarda olduğu gibi eğitimde, ekonomide, sosyal yapıda, kentleşmede vs olup biten her şey şaka gibidir. Adı olupta kendileri olmayan şeyler gibi. Dünyada demokratik siyasal rejimleri, modern devlet biçimlerini kuran sınıf burjuvadır. Burjuva sınıfı …

+ Read More