Etiket: beraya

Osanlıda Millet Ve Kulluk Sisteminden Günümüze

Osanlıda Millet Ve Kulluk Sisteminden Günümüze

1.Osmanlı imparatorluğu bütün unsurlarıyla olmasa da bir İslam ‘devleti’ydi. Osmanlıda siyaset alanı, sultanlık hukuku ve geleneği üzerine teşkilatlanmış bir devlet biçimi olup, toplumsal alanı İslam şeri hukuk sistemi üzerine düzenlenmişti. Dolayısıyla millet sisteminde insan toplulukları dini inançlarına göre tasnif edilir, ahalinin Müslüman olan kısmı “Beraya”, gayri Müslim olan kısmı “Reaya” olarak sınıflanırdı. Beraya sınıfı devletin …

+ Read More

Medine "Anayasası" Uydurması

Medine "Anayasası" Uydurması

1. Daha ötelere gitmeden başımıza neler geldiğini anlamak için müracaat edebileceğimiz en yakın tarihi 1839 Tanzimat’la başlatabiliriz. Devletin kendini yeniden tanzim etmeye karar vermesiyle birlikte İslam’dan kopuş başlamış, Batıyı taklit etmeye, Batılı gibi olmaya karar verilmişti. 1856 Islahat, 1876 1.meşrutiyet, 1909 2. Meşrutiyet ve 1923 Cumhuriyetle birlikte toplumsal yaşamın da Batılı tarza uyum sağlaması yönünde …

+ Read More