Etiket: Aydınlanma

İnsanlık Suçu İşleyen Aydınlanmacılar

İnsanlık Suçu İşleyen Aydınlanmacılar

1: Hiç yüzleri kızarmadı; utanmak nedir bilmediler. Doğruyu; bilimsel aklın tasdikine, adaleti; ekonomik bölüşüme, özgürlüğü; kilisenin ve kralın baskısının kalkmasına irtibatlandırdılar. Kiliseyi ulusallaştırdılar; kralı katledip cumhuriyet ilan ettiler; eskiyi temsil eden yönetici sınıftan kaçamayanların tümünü sülalece giyotinle katlettiler. “Tanrıyı öldürdüler, her şey mübah oldu.” Yasa yapma yetkisini kendilerine tanıdıklarında kendilerini tanrılaştırdılar; her şey daha güzel …

+ Read More

Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

1: Kurtuluş teolojisi yahut ideolojisi Grek felsefesi, Roma hukuku, Hıristiyan ahlakı üçlüsünün insanlık tarihinde inanç olarak etkisi yaygın ve güçlü bir kabule dayandığı söylenmeli. Kurtarıcılık; Hıristiyanlıkta, uhrevi temelli mesiyanik yahut misyonerlikle yaygınlaştı, bunun karşıtı olarak benzerini üreten aydınlanmacılarda, bu dünya hayatıyla sınırlı mesiyanik sekülerliği etkin kılıp yaygınlaştırdı. Hıristiyanlıkta papaza suçunuzu ‘itiraf’ ediyor rahatlıyorsunuz, o da …

+ Read More

Devlete Dair: Gereklilik ve “Kayda Değmezler” Kategorisi

Devlete Dair: Gereklilik ve “Kayda Değmezler” Kategorisi

Bir süredir devam eden devlet tartışmalarına, bir giriş babında, konunun esasına ve zeminine dair bir açılımla katkı sağlamak istiyorum. Devlet kavramında, modern dönem ideolojilerinin kendince yaptıkları tanımlardaki detay farklılıklara itibar etmeden, önceliğin esasa verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan normalde bir devletin varlığı ve gerekliliği üzerine tartışmak daha uygun düşüyor sanki. Dolayısıyla içeriği, fonksiyonu, şekli, tarzı …

+ Read More

Ne Olacak Bu Dünyanın Hali?

Ne Olacak Bu Dünyanın Hali?

Türkiyeliler olarak alışığız biz “ne olacak bu memleketin hali” kaygısına ve “şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” telaşı ve propagandasına ya, oradan mülhem bunları küre çapında yinelesek diye düşünmek istiyorum.