Etiket: adalet

Kur'an Niye Nazil Oldu?

Kur'an Niye Nazil Oldu?

1.Kur’an en temelde, sadece kendisi ezeli ve ebedi olan, ortağı, dengi, yardımcıları, ana babası ve evlatları olmayan bir Allah inancını tazelemek, kendinden başka ilah ve rab olmadığını doğru muhteva ve biçimiyle yeniden hatırlatmak için nazil oldu. Dünya hayatının kendisi ve insanların burada yapıp ettikleri her şeyin bu inanç ve ahiretle bağlantısı olduğunu bildirdi. İnsanlara ne …

+ Read More

Anayasa Meselesi: Yinede Sorulacak!

Anayasa Meselesi: Yinede Sorulacak!

1. Kur’an Tevbe suresi 24. Ayette Allah şöyle buyuruyor: “(Ey Muhammed inananlara) De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabalarınız, kazandığınız mallar, kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler, size Allah ve Resulünden, onun yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, o zaman Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyiniz. Allah, kendi yolundan çıkmış bir topluluğu doğru …

+ Read More

Ser-Best

Ser-Best

Müslümanların kendilerini ve her türden işlerini ifade eden ‘asli’ kelimeleri Kur’an ve sünnet kökenlidir. Dolayısıyla zihinsel yapılarını ve fiili vaziyetlerini teşkil eden toplumsal halleri itikadi inanç unsurlarıyla irtibatlıdır. Bu sebeple Müslüman bir millet toplumsal, siyasal, iktisadi, hukuki, kültürel ve edebi hayattaki gelişmeleri, insanlar ve diğer varlıklar arasında kurdukları ilişkileri isimlendirirken üretecekleri kelimeler de, asılla bağlantılıdır. …

+ Read More

Adalet Üzerine

Adalet Üzerine

Adalet kelimesinin en temel niteliği, İslami buyrukları ayakta tutmaktır, bunun için lazım şart olan İslami siyasi otoriteyi/devleti kurmaktır. Müslümanlar kendi işlerini, toplumsal düzenlerini İslama göre yapmak için hilafet sistemi kurarlar, dini muhafaza ve müdafaa yani adalet bunu gerektirir, adalet bu sayede uygulanır. Kişiler adil olamazlar zira İslami siyasi ve toplumsal hükümler fert olarak uygulanamaz. Fertlerin …

+ Read More

Diktatörlük ve Suç Ortaklığı

Diktatörlük ve Suç Ortaklığı

Bir memlekette diktatörlüğe dayalı idari bir sistem olabilir. Bazı ülkelerin içine düştüğü sosyo-ekonomik kriz şartlarını fırsata çeviren idarecilerin diktatörlük hevesine kapıldıkları da görülebilir. Diktatörlük babadan oğula geçtiği gibi askeri ihtilalle de gerçekleşebiliyor. Demokratik idareler de diktatörler çıkarabiliyor. İran’ın Şahı, Irak’ın Saddam’ı, Libya’nın Kaddafi’si, Suriye’nin Esad’ı, Suud’un Kralı klasik diktatörlük örnekleridir. İtalya’nın Mussolini’si, Almanya’nın Hitleri, Türkiye’nin …

+ Read More