Etiket: adalet

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

1: Müslim’i gayri-Müslim’i ayırım yapmaksızın dünya nüfusunun 1/3’ünün hissesine sex ticareti/köleliliği/turizmi ile yaşamak; 2/3’ünün hissesine başta futbol olmak üzere gösteri sanatları/sporları yoluyla uyuşturma ticareti/köleliği/turizmi ile yaşamak, düşüyormuş! 26 kişinin serveti dünyanın yarısının toplam servetine eşitmiş. Her ülkede nüfusun yüzde biriyse ulusal servet toplamının yarısından fazlasına sahipmiş. Matematik yalan söylemez demişler; modern çağın kurtarıcı mesihi küresel …

+ Read More

Dindarlığa bak!

Dindarlığa bak!

Yılbaşı geliyor ya Hıristiyanlar Noel, Chrıstmas, yeni yıl kutlaması yapacaklar. Fashing’ler düzenleyip eğlenecekler, içkiler, uyuşturucular içip gündüzler ve geceler boyu coşacaklar. Batılı, Avrupalı işçi sınıfı, kapitalizmin her anını kuşattığı, kanını ve iliğini sömürdüğü köleler, koca yıl boyunca bir makina parçası gibi çalışıp durdu. Yeni yıl diye önüne sürülen dini bayramlarını kutlayacak şimdi. Tatil moduna girecek, …

+ Read More

Vergi üzerine

Vergi üzerine

Bir zamanlar yeryüzünde, tarih sahnesinde İslam devleti diye bir devlet biçimi vardı. Dört Halife devri sonrası yavaş yavaş bozulmaya başlayan bu biçimde en büyük zulmün, “vergi toplama” başlığı altında tartışıldığı vakidir. Hakikattir. İslam devletinin varlık gerekçeleri arasında “zayıfı güçlüye ezdirmeme” önemli bir kuraldı. Vergi toplama ve gerekli yerlere harcama da bu kuralın en büyük alametiydi. …

+ Read More

Devleti Nasıl Bilirdiniz?

Devleti Nasıl Bilirdiniz?

1.Tepav araştırmasına göre memleketin üç dindarından ikisi ahlak ile dinin bir bağı olmadığını, dindar olmanın ahlaklı olmayı gerektirmediğini ifade etmiş ya, bu kabul tanrı ile devletin arası açılalı beridir var desek vuzuha kavuşması gereken bir meselemiz var demektir. İnsanlık tarihinde Peygamberlerin gelip gittiği, kitaplar ve hükümler getirdiği, insanlığa yanlış olanı gösterip doğru olanı öğrettiği zamanlarda, …

+ Read More

Başörtüsü Zulmü Yada 1'e 99, 99'a 1 Paylaşımı

Başörtüsü Zulmü Yada 1'e 99, 99'a 1 Paylaşımı

1.Kur’an’da bahsedilen bir mesel var, Allah bu misalle kullarına bir şey öğretti: Aralarında ihtilaflı bir mesele olduğunu söyleyip davalarını adil bir şekilde halletmesi için Hz. Davud’a gelen iki kardeşin hikâyesi bu. Birisinin 99 koyunu var, diğerinin 1 koyunu. 99’a sahip olan diğerinin elindeki 1’ide istiyor. Dava konusu bu. Meseldeki diğer kısımlar işin teferruat kısmı olmalı. …

+ Read More