Kategori: Siyer

Dünyevi Devlet

Dünyevi Devlet

“O’nun devletinin Kisra ve Kayser’in devleti gibi dünyevi bir devlet olmadığını anladım.” Bu sözler Adiy b. Hatem’e ait. Adiy, M. 600’lerin başında Suriye sınırlarında Tayy kabilesinin hükümdarıdır. İyi bir Hıristiyandı. Hicaz’da Hz. Peygamberin İslamı getirdiğini duyduğunda ondan nefret ediyor, her fırsatta onun aleyhinde bulunuyordu. H. 9. yılda yapılan Tebük seferinde ülkesi Müslümanlara yenilmiş, kendisi Suriye’ye …

+ Read More

Ramazan Nasihati

Ramazan Nasihati

1.Doğru yoldan sapana nasihat kâr etmez. Ala suresi 9. Ayette buyrulduğu gibi “O halde, eğer fayda verirse öğüt ver” emri gereği Asr suresine referansla başlayalım: “Andolsun ki herkes kaybedecek! Bunların içinden sadece iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kazanacaktır.” 2.İlk atamız Adem’i topraktan yaratan, zürriyetini ondan çıkaran, insanları soylar ve …

+ Read More

Hicret Vizyonu

Hicret Vizyonu

1. M.622 yılında Hz. Muhammed liderliğinde Mekke’den Medine’ye yapılan hicretin ne anlama geldiğini kavramak önemlidir. Kur’an’da bildirildiği muhteva ve şekille iman etmenin, İslam olmanın ne demek olduğunu, varlıklar arasındaki münasebetleri ilahi değer ve ölçülere göre düzenlemenin ne ne manaya geldiğini ve Müslümanların bu dünyada varlık sebeplerinin ne ifade ettiğinin doğru olarak bilmek için önemlidir. Mekke’den Medine’ye yapılan hicret, …

+ Read More

Hz. Muhammed'in İlk Cuma Hutbesi

Hz. Muhammed'in İlk Cuma Hutbesi

Allahın son elçisi Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettikten kısa bir süre sonra Kuba ovasında ilk cuma namazını kıldırdı, ilk hutbesini verdi. Hutbede görüleceği üzere Kur’an’ın Mekke’de nazil olmuş surelerinin tümünü iyi bir özeti vardır. Ülkemiz şartlarına uyum sağlaması bakımından faydalı olur umuduyla. Salat-ı selam ona olsun. O sözlerine ‘Allah’a hamd-ü sena ederek’ başladı. ‘Ondan yardım …

+ Read More

Kutlu Doğum Yada Mekke'de ne olmuştu?

Kutlu Doğum Yada Mekke'de ne olmuştu?

1.Türkiye’de artık her yılın sabitlenmiş bir haftasında resmi devlet politikası çerçevesinde doğumu ‘kutlu’ kılınarak kutlanan Hz. Muhammed’in hayatından bu vesileyle bir bölüm aktarmak istedik. Allah’ın ‘salihleri anın’ buyruğu doğrultusunda anılması gerekenin ‘neliğini’ ortaya koyabilmek amacıyla Mekke döneminden bir özet sunacağız. Bu dönemin ülke insanımızın inanç yapısına, içinde yaşadığı sosyo politik ve iktisadi şartlarına bütünüyle uygun …

+ Read More