Kategori: Kur’an

Din Mütehassısları

Din Mütehassısları

Modern çağ bir uzmanlık çağı da aynı zamanda. Hayat parçalı algılanıp tanımlanıyor ve parçalı yaşanıyor ya, doğal olarak hayatın her bir parçasının da uzmanları peydahlanıyor. Fizik kimya matematik nasıl fen veya sayısal bilim olarak ayrıştıysa, ilahiyat sosyoloji felsefe tarihte sosyal bilimler olarak ayrıştı, birinin diğerinden anlamadığı uzmanlar üretiliyor. Tıp bilimi nasıl kendi içinde dahiliye, hariciye, …

+ Read More

Ramazan Nasihati

Ramazan Nasihati

1.Doğru yoldan sapana nasihat kâr etmez. Ala suresi 9. Ayette buyrulduğu gibi “O halde, eğer fayda verirse öğüt ver” emri gereği Asr suresine referansla başlayalım: “Andolsun ki herkes kaybedecek! Bunların içinden sadece iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kazanacaktır.” 2.İlk atamız Adem’i topraktan yaratan, zürriyetini ondan çıkaran, insanları soylar ve …

+ Read More

Hz. Muhammed'in İlk Cuma Hutbesi

Hz. Muhammed'in İlk Cuma Hutbesi

Allahın son elçisi Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettikten kısa bir süre sonra Kuba ovasında ilk cuma namazını kıldırdı, ilk hutbesini verdi. Hutbede görüleceği üzere Kur’an’ın Mekke’de nazil olmuş surelerinin tümünü iyi bir özeti vardır. Ülkemiz şartlarına uyum sağlaması bakımından faydalı olur umuduyla. Salat-ı selam ona olsun. O sözlerine ‘Allah’a hamd-ü sena ederek’ başladı. ‘Ondan yardım …

+ Read More

Tarih Şuuru

Tarih Şuuru

1.İslam tarih yorumu, insana şuur veren bir serüvenin hikâyesidir. İlk yaratılıştan bu yana süregelen doğanın, toplumun, varlık aleminin yaratılışı ile başlar. Yaratılış sebebini, yaratılanların kaderini, görevini, düzenini ve varlıklar arasındaki uyumlu ilişkiyi izah eder. İnsan dışındaki varlıkların isteyerek yaratanına boyun eğdiğini, insanınsa kendisine verilen özgür iradesiyle tasarruf edebileceği bir alanda serbestçe hareket edebileceğini söyler. İnsana …

+ Read More

Başörtüsü Zulmü Yada 1'e 99, 99'a 1 Paylaşımı

Başörtüsü Zulmü Yada 1'e 99, 99'a 1 Paylaşımı

1.Kur’an’da bahsedilen bir mesel var, Allah bu misalle kullarına bir şey öğretti: Aralarında ihtilaflı bir mesele olduğunu söyleyip davalarını adil bir şekilde halletmesi için Hz. Davud’a gelen iki kardeşin hikâyesi bu. Birisinin 99 koyunu var, diğerinin 1 koyunu. 99’a sahip olan diğerinin elindeki 1’ide istiyor. Dava konusu bu. Meseldeki diğer kısımlar işin teferruat kısmı olmalı. …

+ Read More