Kategori: Kıssadan Hisse

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

Neo-Liberalizmin Eşitliği Ve Adaleti

1: Müslim’i gayri-Müslim’i ayırım yapmaksızın dünya nüfusunun 1/3’ünün hissesine sex ticareti/köleliliği/turizmi ile yaşamak; 2/3’ünün hissesine başta futbol olmak üzere gösteri sanatları/sporları yoluyla uyuşturma ticareti/köleliği/turizmi ile yaşamak, düşüyormuş! 26 kişinin serveti dünyanın yarısının toplam servetine eşitmiş. Her ülkede nüfusun yüzde biriyse ulusal servet toplamının yarısından fazlasına sahipmiş. Matematik yalan söylemez demişler; modern çağın kurtarıcı mesihi küresel …

+ Read More

Alternatifçilere

Alternatifçilere

1: Zavallı; zihnen dönüşmüş, bilgi bilim anlayışı değişmiş, değerleri ve yaşam biçimini zamanın ruhu belirlemiş ama bunun farkında bile değil. Zamanı ve şartları hakikat sanmış, değişimi modern biçimiyle kabullenmiş, verili değerlere dayanarak İslamı yeniden değerlendiriyor. Reformcu deniyor bunlara hani teolog ya; hümanist, evrenselci, aydın. Kitabı yeniden, yeni akılla eleştirel olarak okuyacak ya, tanrılaştırdığı aklı ona …

+ Read More

Aslan’ın Aslanlığı

Aslan’ın Aslanlığı

Siz hiç bir aslanın spor salonlarında, sahalarda antrenman yaparak ava çıktığına, avını kovaladığına rast geldiniz mi? Bizim İslamcılar parti, dernek, vakıf, şirketler, lux oteller, termaller, güzellik salonları, villalar ve medya plazalarında, İyi kazanmayı, iyi yerlere gelmeyi, sağlıklı ve uzun yaşamayı, kişisel gelişim ve hijyenik olmayı, çevre korumacılığı vs öğreniyorlar. Bu arada ve elbette; Kardeşliği, dayanışmayı, …

+ Read More

Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

Kurtarıcılık Ve Uyarıcılık

1: Kurtuluş teolojisi yahut ideolojisi Grek felsefesi, Roma hukuku, Hıristiyan ahlakı üçlüsünün insanlık tarihinde inanç olarak etkisi yaygın ve güçlü bir kabule dayandığı söylenmeli. Kurtarıcılık; Hıristiyanlıkta, uhrevi temelli mesiyanik yahut misyonerlikle yaygınlaştı, bunun karşıtı olarak benzerini üreten aydınlanmacılarda, bu dünya hayatıyla sınırlı mesiyanik sekülerliği etkin kılıp yaygınlaştırdı. Hıristiyanlıkta papaza suçunuzu ‘itiraf’ ediyor rahatlıyorsunuz, o da …

+ Read More

Özgürlük 'Tantanası'

Özgürlük 'Tantanası'

1: Bağımsızlığını ve özgürlüğünü koruyacak, kişisel haklarını ve toplumsal adaleti savunacak geçim kaynaklarını yitirdiği için kentlere tıkıştırılmış ve markete/pazara mahkum edilmiş milletin, Çok uluslu şirketlerin, finans baronlarının ve onların yerli şubelerinin insafına kalmış ülkenin, Borçlanmadan yaşayamayacak hale düşürülmüş hane halkının, Devletten ve bankalardan başka sığınacak tanrısı kalmamış insan yığınlarının, Egemenlikten ve bağımsızlıktan bahseden devletlisinin, hazineden …

+ Read More