Kategori: İslam

Ezan Arapça'mı

Ezan Arapça'mı

1: Vahiy yoluyla insanlığa naklen duyurulan ilahi mesaj hiç bir zaman yerli, milli, kavmi nitelikte ve temelde olmadı. Bunların bir ürünü ve sonucu olarak da gelmedi. Bir çağa, bir nesle ve tarihi bir zaman dilimine has kalmadı. Bir tarihte bir yerden başlamasıyla oradan hareket edip evrenselleşmesinin farkını anlamak gerekir. Bu ikisi biri birine karıştırılmamalıdır. Zira …

+ Read More

Adil ve Bağımsız Yargıya Dair

Adil ve Bağımsız Yargıya Dair

1. Cumhuriyet tipi devlet modelleri kurulduğunda, kendinden önceki devlet modellerinin “tekli iktidar” yapılarını temsil eden kral prens, sultan şehzade tipi yöneticileri tasfiye edilmiş, bunlara has iktidar tekellerini yeni dönemde “üçlü iktidar” olarak kurumlara paylaştırılmıştı. Bu gün hemen herkese ezber tekrarı yaptırılan “yasama-yürütme-yargı” üçlü iktidar yapısı, bunların birbirinden bağımsızlığı, kuramsal  ‘yasama meclisi, hükümet/iktidar ve yargı mekanizması’ …

+ Read More

İki Seçeneğe Sıkıştırılan "İslam"

İki Seçeneğe Sıkıştırılan "İslam"

1.Son iki yüzyıldan bu yana, öyle ya da böyle İslami şeri fıkıh nizamına dayalı olarak yaşanan toplumsal ve siyasal yaşamı ve düzeni terk edip, seküler hukuka dayalı modern toplumsal modeli ve siyaseti benimseyerek rotasını Batılılaşmaya çeviren Müslüman ülkeler, ne kendisi kalabildi ne Batılılaşabildi. O gün bu gündür hiç birinde istikrar sağlanamadı; hepsi, yönetimi eline geçirmiş …

+ Read More

İslamsız İslamcılık Zamanı!

İslamsız İslamcılık Zamanı!

1. Tarihin ve toplumun dışından geldiği için şartlarla ve zamanlarla, kozmik kültürler ve dil imkanlarıyla kayıtlı ve bağlı olmayan vahiy/din, hangi çağda, tarihsel zamanlarda ve toplumsal şartlarda olursa olsun insanlığa geldiğinde, insanı muhatap aldığında, ilahi buyruklara göre hayatı ve toplumu yeniden düzenlemek, tarihi yeniden kurmak için geldi. Din/İslam en son Kur’an ile tamamlandı ve hakikat ayan beyan …

+ Read More

Müslüman kime denir

Müslüman kime denir

“Kendisini Kur’an’a ve dolayısıyla Resulullahın söz ve davranışlarına bağlı DİN ile kayıtlı ve irtibatlı sayan kişiye denir.” “Kur’an’ın Allah kelamı, Hz. Muhammed’in Allah elçisi olduğuna inandığımız zaman, kayıtsız şartsız sünnete uymak nakli, akli ve ahlaki gerekliliktir. Bu gereklilik, yolunu Allah’ın nurunun aydınlattığı Peygambere bağlılığı ve muhtaçlığı şart kılar.” “Sahabe, Peygamberin kendilerine tesir ederek kalplerini kendine …

+ Read More