Bilim Sanat Vakfı Üzerinden

Bilim Sanat Vakfı Üzerinden

Meseleye nerden bakılsa şaz bi durumla karşılaşıyoruz. Vakfa kayyum tayin edilmesiyle harekete geçen vicdanlar için ne denebilir?

1: Evvelemirde; ‘bi şey yasal olabilir ama ahlaki olmaz’ savunması Türkiyede yasaların toplumsal ahlakla (kurucu unsurun İslam olduğunu unutmadan) uyumlu olmadığının cahili olmayı gösterir. Neden?

Grekten bu yana Batılılarda nomos/yasa toplumsal etiği yansıtır; toplumsal değişim zamanlarında değişen yasalar, aynı şekilde değişen etiğe uygunluğu sürdürür.

Çünkü etiğin kaynağı toplumdur, toplum değişmişse etikte değişmiştir. ‘Değişim her şeydir’ kuralı bunu da ifade eder.

Batıda bizdeki gibi toplumsal siyasal çarpıklıkların olmamasının sebebi burdadır..

Türkiyede yasaların kökeni ithal olduğu için bidayette de toplumsal ahlakı veya geleneksel kültürü yansıtmıyordu.

Bilahare yasanın kaynağı akıl, bilim ve çağdaş dünya şartları olmaya devam etti ama, İslam kaynaklı toplumsal ahlak ve kültürle uyum aranmadı. Dolayısıyla bizde

Ahlak ile yasa arasındaki çelişkiden kaynaklı toplum devlet arasındaki çatışma bitmez, çelişkilerim ardı arkası kesilmez. Çünkü ahlak toplum değil nass kaynaklıdır; yasalarsa akıl, bilim ve çağdaş toplumsal değişim kaynaklıdır.

Bir kaç yıl önce başbakan Bin ali Yıldırım ‘bir meselede yasa varsa orda ahlak aranmaz’ diyordu. Bu söz bir gerçeği;

Alev Alatlının ‘bi şey yasal olabilir ama ahlaki olmayabilir’ sözü algısal bir manipülasyonu ifade eder..

2: Saniyen; BİSAV 40 yıldır, alışıldık konular dışında lisansüstü eğitim faaliyeti gösteriyor, sahip oldukları imkan ve hocalarla gençlere uzmanlık vasfı kazandırıyordu.

Vakfın, ‘İslam Medeniyeti’ perspektifi içinde başarılı sonuçlar ürettiğini, genelde bürokrasiye ve özel sektöre, özelde AKP’ye yetişkin kadrolar sunduğunu söylemek icap eder.

Garip tecelli odur ki vakfın elinden geçme bürokratlar, şartlar gereği vakfa kayyum tayin edebildiler. Ağacı kesen baltanın sapı kendi cinsinden oluyor maalesef.

3: Salisen; vakıf, verili dünya düzeninde, küresel neoliberal ekonomik ve katılımcı demokratik siyaset dahilinde, kuramsal olsun pratik olsun

Bir Müslüman toplumu ve onunla uyumlu bir İslami siyaset modeli üretmek gibi bir kaygıya veya şöhrete sahip olmadı. İşin hukuki tarafı bi yana bu hususun altını çizmekte yarar umulur.

4: Nihayet; vakfın iktidarla kurdukları hısımlık münasebeti başkalarına karşı uygulanan haksızlıklarda sessiz kalmaları gösterdi ki,

İktidarla aralarında doğabilecek ihtilafta sıranın kendilerine de gelebileceği ferasetini kaybettirmiştir.

Yalnızca BİSAV için değil benzeri haksız ve lüzumsuz icraatların (iktidarlardan bağımsız olarak) bizdeki devlet aklı ve geleneği icabı olduğunu bu vesileyle olsun kavramak önemlidir.

BİSAV gibi eğitim faaliyeti sürdürenlerin ama özellikle ‘bilimi dinden ayırmak lazımdır’ diyebilenlerin

Öğrenecekleri ve aktaracakları bilgilerin neliğini ve niyeliğini de bu vesileyle yeniden düşünmelerinde yarar umulur deriz.

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir