Gizli El

Gizli El

1: Liberal iktisadın amentü unsurlarındandır; galat ifadesiyle “piyasada bir gizli el var ki bozulan dengeleri düzeltir.”
Yani serbest pazar ekonomisinde devlet piyasaya karışmamalı, piyasa bozulduğunda, serbest rekabet şartları dolayısıyla oluşacak optimum seviyede düzelme olur, fiyatlar kendi dengesini bulur.

Kapitalizm öncesi merkantilist aşamada geçerli kapalı ekonomi, koruyucu yasal şartlar ve iç piyasayı destekleyici gümrük duvarlarına kıyasla kulağa hoş geliyor.
2: Gel görki modern çağda liberalizmin hakim olduğu dünyada, yaşanan tecrübe aksini gösterdi. Piyasalar ne zaman bozulsa devlet devreye girdi, cebir gücünü kullandı ve hep belirli sektörlerin lehine müdahale etti.
Bu müdahalelerde her zaman kazananlar büyük sermaye, bankacılar, rantiyeciler oldu. Hep kaybedenler halkın bizzat kendisi oldu; tarım, hayvancılık, emek piyasası, sabit gelirliler vs yani.
3: Ünü büyük serbest piyasa ekonomisine amentü seviyesinde inananlar yanında bizim söylediklerimize inanmakta zorlananlar,  hiç olmazsa ülkemizde genelde son otuz yılda, özelde son bir yıla yaşananlara baksın. Bozulan piyasaya devletin nasıl ve hangi sınıfların lehine yaptığı müdahalelere baksın.
Hadi bizde yaşananlara inanmadınız, 2008 krizinde Amerika’da, AB’de ve Japonya’da bozulan piyasada devletlerin, merkez bankalarının hangi sınıflar lehine müdahale ettiklerine baksın. Daha çok kar etmek uğruna piyasayı bozanları cezalandırmak yerine ödüllendirdiklerini hatırlasın.
Görün ve izleyin; devlet hangi sınıfların lehine devreye giriyor, büyük çoğunluğu neden görmezden geliyor?
Bu bir sistem meselesidir. Bu sistem de, kendisi de sistemin bir parçası olan sosyal demokrat partiler görece halk lehine ‘biraz’ daha cesur olurlar fakat, bunlardan Türkiye’de yok maalesef.
4: Şu halde liberalizmin amentü unsurunu şöyle düzeltelim;
Serbest pazar ekonomisinde “gizli el, gizli yumruk olmadan hayatta kalamaz.”
Gizli yumruğun ne olduğunu söylemeye hacet kaldı mı? O yumruk hangi ele, vücuda ait anlaşılmıyor mu?
5: Peki bu liberal kapitalist serbest pazar ekonomisi ve siyaset düzeni dışında başka bir sistem ve düzen yok mu?
Modern dünyada yok. Modern paradigmada yok. İşinize geliyorsa!
Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir