“Dinci Zulüm” Palavrası

“Dinci Zulüm” Palavrası

1.Çarlık yönetimini yıkıp Bolşevik ihtilali yaptıklarında Lenin ne demişti hatırlayalım. Önce sözün bağlamını söyleyelim ki Lenin’in ne demek istediği doğru anlaşılsın:
Rusya çiftçi-köylü bir toplumdu, merkezi despot bir yönetim vardı. Sanayileşme olmadığı, kapitalist aşamaya geçilmediği için işçi sınıfı yoktu. Sosyalist devrim yapılmıştı ama sosyalizmi taşıyacak, komünist topluma geçiş aşamasında devleti ortadan kaldırıp herkese ihtiyacı kadar, herkese eşit paylaşım sağlayacak sınıfsız toplum kurulamazdı. O halde ne yapılmalıydı?
İşte Lenin bu şartlarda dedi ki: “Kapitalist aşamaya geçip işçi sınıfı yaratana kadar proleter diktatörlük kuracağız.” Niye böyle söyledi? Devrim komitesi “köylüleri sosyalist yapalım” diyordu. Lenin, “bu sosyalizmi köylüleştirmek olur” diye karşı çıkmış, yukardaki sözü söylemişti.
2.Lenin’in ne dediğini, hangi sosyal şartlarda dediğini hiç anlamayan Türk tipi ilkel ve dogmatik ulusçu yurttaş, sosyalist yoldaş, memleketinin gerçeği İslam dinini de hiç anlamadı. Avrupada aydınlanmacıların Hıristiyanlık hakkındaki pozitivist dogmayı İslam dinine aynen tatbik etti.
Kapitalizmle, liberalizmle, laik ulusal dinle çatışacak akla ulaşamadıkları için, ulusçu sol namına İslam diniyle yaptığı hayali kavgayı, devrimcilik sandı. Kendi rakibi, çağdaşı ve yaşdaşı kapitalizmi hedefe koyacağına kalktı İslam’ı hedef yaptı.
3.Sosyalizmi savunmak bize düşmez fakat “dinci yobazlık” uydurmasını sürdüren “yoldaşlar” hala annelerinin öğrettiği “ninni” niyetine aynı şeyleri  tekrar edip duruyorken, Laik liberal kapitalist ulusçuluğa hapsolmuş köle zihinli sosyaliste “hop bi dakka” demek bize düşer.
Buradan hareketle memleketin dindarlarına Lenin’den hareketle şu ibretlik değerlendirmeyi hatırlatmalı, ona buna söz düşürüp değer kaymasına düşmemeli: İslamı ahlak edinip taşımak ve temsil etmek bir kalite ve kapasite işidir. Nasıl köylü sınıf sosyalizmi taşıyamıyorsa, o gibi diyelim gerisi anlaşılsın!
Boşuna demedi Müslüman Salih ulema bazı dinliler için, “onlar önce kitap ehli olsunlar sonra İslam.” Cahillik, yobazlık, barbarlık, zalimlik, akıl kıtlığı ve İslam, bunlar birbirine uymaz yahu!
4.Leninden çok önce ne demişti Celaleddin Rumi, “bir gece köyde kalanın aklını temizlemesi için otuz gün geçmesi gerekir.” Şimdi Celaleddin’e takılmadan, şehir kent tartışmasına girmeden burada bahsedilenden ne anlatılmak istendiğine kafa yormalı. Buradan ulusçu, laik, halkçı sosyaliste ekmek çıkmaz! Niye mi? Hani enternasyonallik, hani dünya işçi sınıfı kardeşliği söz konusu ya, sen buna dahi uymadın nerede kaldı İslam hakkında ileri geri konuşmak!
Kapitalizm dediğinin, sosyalizm dediğinin tarihi şunun şurası üç yüzyıllık hikaye. Geride koskoca bir dünya tarihi var. Ve o tarihte zalime, haksıza, yanlış düzen kurana karşı çıkıp “devrim” yapanlar kimlerdir okuyup öğrenmediysen, sen gibi kapitalist ulusçuluğa destek olan dindarın üzerinden İslam değerlendirmesi yapma! Yakışık almaz. Hiç olmazsa Kıvılcımlı’yı oku! Uyduruk tarih şablonuna da çok güvenme!
Müslümana da iki çift laf etmeli bu bağlamda, ne diye kendin olamıyorsun!

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir