Öğretmenler Günü

Öğretmenler Günü

Memlekette mevcut eğitim sistemiyle Atatürk ilke ve inkilablarını, modern hayatın eleman ihtiyaçlarını, Hümanist paradigmanın gereklerini Latin harflerinden müteşekkil Türk dili ile öğreten, çağdışı gerici pozitivist bilim paradigmasıyla Arap alfabesiyle de öğretmeye devam eden öğretmenler!
Öğrettikleri öğrencilerin yüzde 88’i okuduğunu anlamayan öğrencilerin öğretmenleri!

Neyi öğretmeniz gerektiğini size öğreten tezgahın ürünleri olan öğretmenler!
Test usulü soru tekniğine göre öğretilmiş cevap şıklarından dünya sisteminin istediği beş cevabı ezberleten, sınırlandırılmış ‘doğruları’ belleten öğretmenler!
Size kızamıyoruz çünkü vazifenizi yapıyorsunuz! Her meslek sahibi siz de mesleğinizin gereğini icra ediyorsunuz!
Bir ricamız olsa, biliriz ki olmaz ya, Nasrettin hoca misali ya tutarsa diyerekten, şu beş şıklı cevabın dışında cevaplar olduğunu ama bu cevapların özellikle öğretilmediğini de öğretseniz!
İnsanlar düşünür, akleder. Soru sorar, merak eder. Tartışır ve doğruyu bulur. Bu özellik insana yaratılıştan gelir. Allah vergisidir. Bari bu özelliğini yok etmeyin öğrencilerinizin.
İnsan tapıcılığını, kula kulluğu yeşertip yeşertip büyüten sağcı milliyetçi, solcu ulusalcı, Cumhuriyetçi Atatürkçü, nihilist liberal, hoyrat sosyalist, muhafazakar dindar insanlar sizin eseriniz, unutmayın!
Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir