Din Mütehassısları

Din Mütehassısları

Modern çağ bir uzmanlık çağı da aynı zamanda. Hayat parçalı algılanıp tanımlanıyor ve parçalı yaşanıyor ya, doğal olarak hayatın her bir parçasının da uzmanları peydahlanıyor.
Fizik kimya matematik nasıl fen veya sayısal bilim olarak ayrıştıysa, ilahiyat sosyoloji felsefe tarihte sosyal bilimler olarak ayrıştı, birinin diğerinden anlamadığı uzmanlar üretiliyor.

Tıp bilimi nasıl kendi içinde dahiliye, hariciye, onkoloji, göğüs, kalp damar, diş, kulak burun boğaz, doğum, çocuk, cerrahi vs onlarca uzmanlık alanına sahip ise, ve hiç bir uzman diğerini nasıl bilmiyorsa,
ilahiyat bilimi de aynı şekilde Kur’an, kelam, Fıkıh, Hadis, dinler tarihi, mezhepler tarihi, din psikolojisi, din sosyolojisi, din felsefesi vs uzmanlık alanlarına ayrıştı ve her bir uzman diğer uzmanlık alanını bilmez.
Toplumsal hayatın da siyasi, iktisadi, hukuki, sosyal, mesleki, ailevi vs alanlar olarak ayrıştığını, her alanın kendi kuralları ve uzmanlarıyla yürütüldüğünü, her birisinin diğerinden bağımsız işlediğini de aynı şekilde düşünelim.
Burayı bir kavrayabilirsek, hem modern bilimi, modern aklı, modern hayatı, modern insanı ve hem de modern çağın dini telakkisini ve Müslümanını rahat kavrarız.
Uzmanlar kendi alanlarında eğitilip yetiştirilen, alanında çalışıp para kazanan meslek sahipleridir. Dünyayı yöneten kapitalist sistemin büyük Rabbi böyle buyurdu, kulları da onun sözlerine kulak verip kurallarına uyarak kulluk yapıyorlar…
Ülkede son yirmi yılda peydahlamış popüler Kur’an uzmanları şöhret edildiler. Bunlar kutsal metnin tahlili ve tefsiri ile kendi alanlarında uzman bilgilerle meşguller, buradan para ve statü kazanıyorlar. Modern çağın Müslümanı dini ve hayatı parçalı anladığı için kulaklarına fısıldanan uzman sözlere inanıyor, sunulan ‘lokmaları’ rahatça yutuyor.
Popüler Kur’an uzmanlarını ‘yaşam koçları’ gibi düşünelim. Hani ne yiyeceğimize, ne içeceğimize, ne giyeceğimize, nasıl davranacağımıza, kiminle evleneceğimize, çocuğa nasıl bakacağımıza vs karar veren, sözleri titizlikle tutulan koçlar var ya, bu gibi.
Kur’an uzmanları da bize ayetleri nasıl anlayacağımıza, kelimeleri nasıl tahlil edeceğimize, kitabı nasıl okuyacağımıza, geleneğe nasıl bakacağımıza vs karar veriyor. İsa’ya baba, Ademe anne baba, Ademin oğulları ve kızlarına nikah, Nuh tufanı, Musa’nın kızıl denizi geçmesi, Muhammed’in tarihselliği, vahyin kaynağı-geliş süreci-kitaplaşması vs konularında bunlar sayesinde uzman bilği sahibi oluyoruz.
İşin kötüsü, popüler Kur’an uzmanları o kadar etkili oldular ki memleketin her köşesinde yapılan samimi Kur’an çalışmalarını da etkiledi, yönlendirdi. Artık bu çalışmalar da kendi içinden Kur’an uzmanları yetiştirmeye, uzamanlık bilgileriyle fark atanlar hocalığa, liderliğe, abiliğe soyundular da, kendi ağızlarına bakan ‘mürit-cemaat’ tarzı ‘müşterilerini’ oluşturur oldular!
Artık bolca abdest, namaz, oruç, faiz, hitan, haramlar, şeri hukukun geçersizliği, tarihselcilik konuşabilir, kelime manalarıyla oynaşabilirsiniz! Kur’an’da devleti iptal edebilir, laikliği, kapitalizmi, bireyselliği, cinsi tercihleri, kadın erkek ve kafir mümin eşitliğini savunabilir, haramların içini boşaltabilirsiniz! Adaleti, hakkı, hukuku istediğiniz şekle sokabilirsiniz!.. Nasılsa uzmanlık bilgileri, bilimsel izahlar var!
Peki ne var bunda, insanlar Kur’an okuyup öğrenmesinler mi, öğrenip anlamasınlar mı, anlayıp yorumlamasınlar mı derseniz, derim ki, saflığı bırakın ve uyanın artık! Din nerede bu arada, nereye kayboldu gitti, düşünün derim! Fark edin ki din toplumsal hayatta hiç bir yerde yok! Uzmanlar eliyle vicdana, evrensel ahlaka, duaya dönüştü! İman unsurları toplumsal hayatı düzenlemiyormuş kimin umuru? Kur’an okurları daha büyük işler peşinde, kimsenin anlamadığı dini anlıyorlar!
Çünkü dinde hayat gibi parçalandı, akıllar parçalı düşünüyor, parçalar uzmanların eline düştü! Aslı kayboldu, parçalar asıldan bağımsız olarak anlaşılıyor ve yaşanıyor! Asıl özenle gizlenir oldu! Hayatı parçalı yaşayan dindar da bu sayede rahatladı!
İlim, alim falan demeyelim çünkü İslam dininde ilim de, ilim erbabı da kaybolalı çok oldu! Sahici alim yok olunca Çin işi çakmalarla idare edin artık!
Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir