Yarın Ramazan olsun

Yarın Ramazan olsun

1.Müslümanlar gündelik hayat dediğimiz an, saat, gün, ay, yıl hesaplarını, ibadet vakitlerini, zamanı nasıl kullanacaklarını, vakti nasıl ayarlayacaklarını, hayatı nasıl tanzim edeceklerini, insanlar arası münasebetleri nasıl düzenleyeceklerini Kameri takvime göre hesaplarlar. Bu takvime göre yarın Ramazan günleri veya ayı başlıyor.
Malumdur ki Ramazan ayının en belirgin özelliği Allah’ın son kitabı Kur’an ayetlerinin yeryüzüne inmeye, son peygambere vahyedilmeye başlandığı ay olmasıdır. Özü itibarıyla hakikatin, doğrunun, ölçünün, değerin nakil yoluyla bildirilmesi, dosdoğru yolun ve akıbetin gösterilmeye başlanmasıdır.
Bu sebeple Müslüman olanlar için Ramazan ayı aynı zamanda arınma ayıdır. Mü’minler bu ayı vesile edinerek kendilerini muhasebeye tabi tutar, nefislerinde olanları gözden geçirip kötü huylarını, pis alışkanlıklarını, günahlarını terk eder, mallarını tezkiye ederek temizler. Arınma, kitabın nefislerde ve mallarda olan kirlilik ve pislik diye bildirdiği hususlardan temizlenmektir.
2. Arınma Mü’min olanlar için anlamlıdır. Mü’min olmanın ilk ve en temel şartıysa şirkten, şirk unsurlarından arınmaktır. Sonra ilk sıra kötü huylardan, günahlardan vaz geçerek kalbini ve niyetini düzeltmek, sadece Allah’a itaat etmeye karar vermektir. Bundan sonra da yapılması istenen vazifeleri yapmaya sıra gelir. Farz ibadetler devreye girer.
Kötü huylar ve günahlar nelerdir? Her şeyin başı Allah’tan gelenleri yalanlamak. Olmadı hoşuna gitmeyen hükümleri değiştirmek. Kelimelerle oynaşıp tevil etmek. Bundan sonra: Yalan söylemek. Yalancı şahitlik etmek. Haksız yere adam öldürmek. Aldatmak. Safları kandırmak. Namussuz olmak. İçkili alemlerde eğlenip hileli tezgahlar kurmak. Hırsızlık etmek. İftira atmak. Aldatmak. Haram yollardan kazanmak. Başkalarının mallarını rıza ve ticaret hariç haksız yere yemek. Zalimlere destek olmak. Ölçüp biçerken, tartıp verirken hile yapmak. Babaları ve anneleri ölmüş erişkin olmayan yetim ve yoksulun mallarını yemek. Miras taksiminde hile yapmak. Fakiri, ihtiyaçlıyı horlamak. Servet biriktirip durmak, sayı çokluğuyla övünmek. Bu iki  çoklukla  üstünlük taslamak. Olmayanları aşağılamak. Yanında çalıştırdıklarını köle ve cariye edinmek. Alçak, namussuz, hırsız ve haksız olanlarla bir çete kurup zorbalık etmek. Her derecede yöneticilik yaparken zulmetmek. İktidar olup insanları kendinden yana, kendine karşı olanlar olarak ayırıp kimilerini abad, kimilerini sefil etmek. Ordu kurup ilahlık taslamak. Kibirlenmek gururlanmak. Fitne çıkarıp fesat yaymak. Hayatı dünyadan ibaret saymak. Yeniden dirilişi ve hesap gününü yalanlamak…
Arınılması gereken kötü huylardan ve günahlardan kurtulduktan sonra sıra farz olan ibadetlere, bir başka deyişle iyi huy ve davranışlara sıra gelir. Bunlar bildik namaz kılma, oruç tutma, hac etme, zekat verme, dua etmenin yanında kötü huyların ve günahların tam tersi davranışlardır. Neler gibi: Dünya hayatını bir imtihan yurdu olarak kabul etmek. Bu hayatın inişli çıkışlı olduğunu bilip dengeli bir çizgi tutturmak. Zayıf haldeyken de güçlü haldeyken de Allah’ı veli edinmek, ondan isteyip ona sığınmak. Her türlü haksızlığa karşı çıkmak. Zalime haksıza boyun eğmemek, destek olmamak. Dürüst olmak. Güvenilir olmak. Şahitlik ettiğinde hakkı söylemek. Asaletli olmak asil tavır takınmak. Nikahlı yaşamak, nikahın sorumluluğunu üstlenmek. Anne babaya müşfik davranmak. Komşuya iyi muamele yapmak. Helal yollardan kazanmak. Yetimi yoksulu, garip gurabayı gözetmek. İhtiyaç sahiplerine ihsan etmek. Gerekirse hakkından vazgeçmek. Hakkın olmayan şeylere el uzatmamak. Tevazuu sahibi olmak. Mezarları ve hastaları ziyaret edip tefekkür etmek, kibri, buğzu, müstağniliği terk etmek. Geceleri yakarmak. Seherlerde zikretmek. Olup bitenleri gözleyip ibret almak. Tevbe etmek. Yöneticilik yaptığın zaman siyasette, iktisadi hayatta, sosyal yaşam biçiminde adaleti uygulamak. Her işte Allah’ı gözetmek, takvadan başka ölçü tutmamak. gerektiğinde cihada çıkmaktır…
3. İslam dininde ahlak, yukarda sayılanların tümüdür. Yani İslamın kendisi bizatihi ahlaktır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. İslam’da ahlak, İslam’da adalet, İslam’da ibadet, İslam’da hukuk, İslam’da ahiret gibi ayırımlar İslam’ı bozmak, parçalamak, değiştirmektir. Çünkü İslam yekpare bir dindir, bunların tümü inançtan kaynaklanan, inanç unsurlarıyla uyumlu olması gereken tutum ve davranışlar, takınılması gereken tavırlardır. Hz. Muhammed’in ahlakı Kuran’dı demek budur. O yekpare olarak İslam’ı ahlak haline böyle getirmiştir.
İman edenlere Fatiha suresinde sapıkların ve gazaba uğrayanların yolu öz olarak belirtilmiş, gösterilmiştir. Hidayetin yolu da özü itibarıyla belirtilmiş, gösterilmiştir. Haşr gününün tek maliki olan Allah, saklı gizli bir şey bırakmamış, keşfedilecek bir hakikat gizlememiştir. Dileyene dilediği yol serbesttir.
İslam dininde itikadi ve ameli usul kaidesi, önce haramları, kötülükleri, kötü huyları terk etmek; sonra da farzları, yapılması gerekenleri yapmaktır. Ahlak budur. Ahlaklı olmak budur. En güzel ahlakı tamamlayan son peygamber Hz. Muhammed bize böyle öğretti ve gösterdi. İlk vahyi aldıktan sonra sadece Allah’a itaat etmeyi öğrenip öğretirken hiç bir şekil ve şartta kafir ve müşrike itaat etmemek nasıldır onu da öğretti. O, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği, haksızlığa uğratılmadığı kişi Müslümandır derken bu usule, bu bütünlüğe işaret etti.
4. Bir kez daha Ramazan günlerine ulaşanlar, kendilerine bir kez daha bu ayı idrak etme kaderi tayin edilenler, isterlerse Allah’tan gelenleri tasdik edebilir, buna göre kendilerini gözden geçirebilirler. Dolayısıyla bu ay arınmak isteyenler için iyi bir fırsattır. Dinlerini kitap ehlinin dinine benzetmeyenlere, dolayısıyla İslam olmayı ahlaklı olmak, ahlaklı olmayı Müslüman olmak olarak bilip örnekleyenlere selam ola. Ramazanınız mübarek ola.
 
 

Bu Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir